RSS Reset

Lãnh sự quán Malta tại Chittagong, Bangladesh

Lãnh sự quán danh dự của Malta ở Chittagong, Bangladesh

Địa chỉ nhà: Arag Chambers (2 Sàn nhà) ,68 Khu thương mại Agrabad, Chittagong, Bangladesh

thành phố: Chittagong

Điện thoại: 00880 (31) 721 882, 723 369

Số fax: 00880 (31) 710 934

E-mail: [email protected]

Vietnam Visa on arrival

No comments yet.

Leave a Comment