RSS Reset

Đại sứ quán Malaysia tại Vienna, Áo

Đại sứ quán Malaysia tại Vienna, Áo

Địa chỉ nhà: 24Tầng, Florido Tháp, đường chính Floridsdorfer 1-7, A-1210 Vienna, Áo

thành phố: Vienna

Điện thoại: 43 -1- 505 1042 / 505 1569 / 5

Số fax: 43 -1- 505 7942

Trang mạng: http://www.kln.gov.my/perwakilan/vienna

E-mail: [email protected] hoặc [email protected]

Giờ hành chính: Thứ Hai đến thứ Sáu 9.00 là – 5.00 pm sạn Holiday : ngày thứ bảy & chủ nhật

Vietnam Visa on arrival

No comments yet.

Leave a Comment