RSS Reset

Đại sứ quán Malaysia tại Buenos Aires, Argentina

Đại sứ quán Malaysia tại Buenos Aires, Argentina

Địa chỉ nhà: Villanueva 1040(1426) Buenos Aires, Argentina

thành phố: Buenos Aires

Điện thoại: (54-11) 4776-0504 hoặc là 4776-2553

Số fax: (54-11) 4776-0604

Trang mạng: http://www.kln.gov.my/perwakilan/buenosaires

E-mail: [email protected], [email protected]

Giờ hành chính: ngày làm việc: thứ hai – Thứ sáu 9.00 là. đến 5.00 giờ chiều. Ngày lễ : thứ bảy và chủ nhật

Vietnam Visa on arrival

No comments yet.

Leave a Comment