RSS Reset

Đại sứ quán Malaysia tại Algiers, Algeria

Đại sứ quán Malaysia tại Algiers, Algeria

Địa chỉ nhà: Lotti Sement Zergoug, Villa Không. 9, vật khó trừ tuyệt, Algiers, Algeria

thành phố: Algiers

Điện thoại: (213)(21)60 68 12/(213)(21)60 68 13

Số fax: (213)(21)60 68 18

Trang mạng: http://www.kln.gov.my/web/dza_algiers/home

E-mail: [email protected]

Giờ hành chính: ngày làm việc: chủ nhật – Thứ năm 0830 giờ – 1630 giờ

Vietnam Visa on arrival

No comments yet.

Leave a Comment