RSS Reset

Lãnh sự quán Malaysia tại Perth, Châu Úc

Tổng lãnh sự quán Malaysia tại Perth, Châu Úc

Địa chỉ nhà: 252 Adelaide Terrace, Perth, WA 6000 Châu Úc

thành phố: Perth

Điện thoại: +61-8-9225 7055

Số fax: +61-8-9225 7099 (Chung), +61-8-9225 7533 (di trú

Trang mạng: http://www.kln.gov.my/perwakilan/perth

E-mail: [email protected] / [email protected]

Giờ hành chính: ngày làm việc: thứ hai – Thứ sáu 8.30a.m – 4.30PM (giờ lãnh 09:00 – 1.00 giờ chiều) Ngày lễ : ngày thứ bảy – chủ nhật

Vietnam Visa on arrival

No comments yet.

Leave a Comment