RSS Reset

Lãnh sự quán Malaysia tại Dhaka, Bangladesh

Cao Ủy Malaysia, Dhaka

Địa chỉ nhà: nhà Không. 19, đường Không. 6, Baridhara, Dhaka – 1212, Bangladesh

thành phố: Dhaka

Điện thoại: 88 02 8827759 hoặc là 88 02 8827760

Số fax: 88 02 8827761 hoặc là 88 02 8823115

Trang mạng: http://www.kln.gov.my/perwakilan/dhaka

E-mail: [email protected]

Giờ hành chính: chủ nhật – Thứ năm 09.00 là – 05.00 pm sạn Holiday : Thứ sáu & ngày thứ bảy

Vietnam Visa on arrival

No comments yet.

Leave a Comment