RSS Reset

Lãnh sự quán Malaysia tại Canberra, Châu Úc

Cao Ủy của Malaysia tại Canberra, Châu Úc

Địa chỉ nhà: 7 Perth Avenue, Yarralumla ACT 2600

thành phố: Canberra

Điện thoại: (02) 6273 1543, 6273 1544, 6273 1545

Số fax: 61-2-6273 2496

Trang mạng: http://www.kln.gov.my/perwakilan/canberra

E-mail: [email protected], [email protected]

Giờ hành chính: ngày làm việc: thứ hai – Thứ sáu 9.00 là để 12.30 PM; 1.30chiều đến 5:00 sạn Holiday : thứ bảy và chủ nhật

Vietnam Visa on arrival

No comments yet.

Leave a Comment