RSS Reset

Đại sứ quán Macedonia ở Tirana, Albania

Đại sứ quán nước Cộng hòa Macedonia ở Tirana, Albania

 

Địa chỉ nhà: rr. Kavaja, Không.. 116, Tirana, Albania

thành phố: Tirana

Điện thoại: 00 355 4 230 909; 00 355 4 274 765

Số fax: 00 355 4 232 514

E-mail: [email protected]

Vietnam Visa on arrival

No comments yet.

Leave a Comment