RSS Reset

Luxembourg Lãnh sự quán tại Sydney, Châu Úc

Lãnh sự quán Luxembourg tại Sydney, Châu Úc

 
Địa chỉ nhà: Sydney, NSW 2000, Damour Avenue, 6, Đông Lindfield, NSW 2070

thành phố: Sydney

Điện thoại: +61 2 9880 8002

Số fax: +61 2 8920 2720

E-mail: [email protected]

Giờ hành chính: 10.00là – 4.00các ngày trong tuần pm (hẹn trước)

Vietnam Visa on arrival

No comments yet.

Leave a Comment