RSS Reset

Đại sứ quán Lithuania ở Kabul, Afghanistan

Đại sứ quán Lithuania ở Kabul, Afghanistan

Địa chỉ nhà: nhà ở 2, đường phố 1, Đông Wazir Akbar Khan

thành phố: chấp thuận

Điện thoại: +93 799 740521

E-mail: [email protected]

Vietnam Visa on arrival

3 Responses to “Đại sứ quán Lithuania ở Kabul, Afghanistan”

 1. Jannullah zahir
  June 25, 2016 at 3:22 PM #

  Dear sir/madam,

  I am citizen of Afghanistan.

  I have got admission in of the lithuanian university, but I can’t find contacts details of lithuanian embassy in Afghanistan. If could please help me in this regard.

 2. Ahmad
  tháng tư 26, 2017 at 8:20 là #

  Dear Sir
  I would like to apply for short time visa therefore please let me know about your contacts.

  Regards

 3. Nesim seyidi
  Tháng Năm 23, 2017 at 9:37 là #

  Merhaba.

  Kabul/ afghanistandan sizinle nasıl irtibata geçebiliriz.
  Yazılan telefon numarasını aradığmızda açan beyfendi yanlış numara diyor.

Leave a Comment