RSS Reset

Đại sứ quán Kyrgyzstani ở Vienna, Áo

Đại sứ quán nước Cộng hòa Kyrgyzstan

Địa chỉ nhà: Invalidenstr. 3/8, 1010 Vienna, Áo

thành phố: Vienna

Điện thoại: (+43-1) 5350379

Số fax: (+43-1) 535037913

E-mail: [email protected]

Vietnam Visa on arrival

One Response to “Đại sứ quán Kyrgyzstani ở Vienna, Áo”

  1. Сауле
    August 21, 2018 at 7:31 là #

    Здравствуйте я гражданка Кыргызстана хотела бы продолжить пасспорт свой и дочки а на сына сделать пасспорт он родился здесь и не имеет еще пасспорта

Leave a Comment