Digg StumbleUpon LinkedIn YouTube Flickr Facebook Twitter RSS Reset

Đại sứ quán Kiwi ở Vienna, Áo

Đại sứ quán New Zealand Vienna, Áo

Địa chỉ nhà: Mattiellistrasse 2-4/3 ,A-1040

thành phố: Vienna

Điện thoại: +43 1 505 3021

Số fax: +43 1 505 3020

Trang mạng: http://www.nzembassy.com/austria

E-mail: [email protected]

Vietnam Visa on arrival

No comments yet.

Leave a Comment