RSS Reset

Đại sứ quán Kazakhstan tại Baku, Azerbaijan

Đại sứ quán Kazakhstan tại Baku, Azerbaijan

Địa chỉ nhà: quý Inglab đường 889, D. 82 Đường Akad Hasan Aliyev, 1000 Baku

thành phố: Baku

Điện thoại: (99412)-906521, (99412)-906248

Số fax: (+994-12) 4906249

E-mail: [email protected]

Vietnam Visa on arrival

No comments yet.

Leave a Comment