RSS Reset

Đại sứ quán Jordan tại Vienna, Áo

Đại sứ quán Jordan tại Vienna, Áo

Địa chỉ nhà: Doblhoffgasse 3/2, Một – 1010 Vienna, Áo

thành phố: Vienna

Điện thoại: (02) 62959951

Số fax: (02) 62397236

Trang mạng: http://http://www.jordanembassy.org.au

E-mail: [email protected]; [email protected]

Giờ hành chính: Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 9:00-15:00 AU ET (GMT + 10). Tiết kiệm ánh sáng ban ngày (GMT + 11)

Vietnam Visa on arrival

No comments yet.

Leave a Comment