RSS Reset

Đại sứ quán Jordan tại Manama, Bahrain

Đại sứ quán Jordan tại Manama, Bahrain

Địa chỉ nhà: Tòa nhà 43, Đường 1901, Manama 319, 00973

thành phố: Manama

Điện thoại: 973-291-109

Số fax: 973-291-980

E-mail: [email protected]

Giờ hành chính: thứ hai – Thứ tư: 8:00-3:00 ngày thứ bảy – chủ nhật: 8:00-3:00

Vietnam Visa on arrival

One Response to “Đại sứ quán Jordan tại Manama, Bahrain”

  1. Betty julienne
    Tháng Chín 2, 2017 at 2:43 là #

    Asalam walaykum
    I want to report a Jordanian who live in Bahrain and make fraud to get money he took a big amount with me and so to other people. Please me to recover my my and sent this guy in jail.

Leave a Comment