RSS Reset

Đại sứ quán Nhật Bản tại Dhaka, Bangladesh

Đại sứ quán Nhật Bản tại Bangladesh

Địa chỉ nhà: Lô số 5 & 7, Dutabash đường, 1212

thành phố: Dhaka

Điện thoại: (880-2)8810087

Số fax: (880-2)8826737,

Trang mạng: http://www.bd.emb-japan.go.jp/

E-mail: [email protected], [email protected]

Giờ hành chính: Chủ Nhật đến thứ Năm (Trừ ngày lễ của Đại sứ quán) 09:00là ~ 05:00PM 12:30pm ~ 01:30PM (giờ nghỉ trưa)

Vietnam Visa on arrival

No comments yet.

Leave a Comment