RSS Reset

Đại sứ quán Ý tại Yerevan, Armenia

Đại sứ quán Italia tại Yereven, Armenia

Địa chỉ nhà: Viale Ý 5

thành phố: Yerevan

Điện thoại: 3741 542 335

Số fax: 3741 542 341

Trang mạng: http://www.ambjerevan.esteri.it

E-mail: [email protected]

Vietnam Visa on arrival

No comments yet.

Leave a Comment