RSS Reset

Đại sứ quán Ý tại Canberra, Châu Úc

Đại sứ quán Italia tại Canberra, Châu Úc

Địa chỉ nhà: 12 Grey đường, Deakin – ACT – 2600

thành phố: Canberra

Điện thoại: (+61 2) 6273 3333

Số fax: (+61 2) 6273 4223

Trang mạng: http://www.ambcanberra.esteri.it

E-mail: [email protected]

Giờ hành chính: Thứ Hai đến thứ Sáu 9.00 – 12.00

Chi tiết: Đại sứ: Gian Ludovico de Martino của Montegiordano

Vietnam Visa on arrival

No comments yet.

Leave a Comment