RSS Reset

Đại sứ quán Ý tại Baku, Azerbaijan

Đại sứ quán Italia tại Baku, Azerbaijan

Địa chỉ nhà: 44, Kichic Gala Kuchesi. (Icheri Sheher)

thành phố: Baku

Điện thoại: 99 412 975133

Số fax: 99 412 975202

Trang mạng: http://www.ambitalbaku.com

E-mail: [email protected]

Vietnam Visa on arrival

No comments yet.

Leave a Comment