RSS Reset

Lãnh sự quán Ý tại Melbourne, Châu Úc

Tổng lãnh sự quán Ý tại Melbourne, Châu Úc

Địa chỉ nhà: 509 St.Kilda đường Melbourne VIC 3004

thành phố: Melbourne

Điện thoại: 0061398675744

Số fax: 0061398663932

Trang mạng: http://www.consmelbourne.esteri.it

E-mail: [email protected] [email protected]

Giờ hành chính: 9 là -1 chiều và 2 PM – 4 PM (thứ hai) 9 là -12 PM (Thứ Ba đến Thứ Sáu)

Chi tiết: Tổng lãnh sự: Ông. Marco Cordella phục hồi

Vietnam Visa on arrival

No comments yet.

Leave a Comment