RSS Reset

Lãnh sự quán Ý tại Gjumri, Armenia

Lãnh sự quán danh dự của Ý trong Armenia

Địa chỉ nhà: Hanesoghlyan, 11

thành phố: Gjumri

Điện thoại: +374.9140.6782

Số fax: +374.10.545.697

E-mail: [email protected]

Vietnam Visa on arrival

No comments yet.

Leave a Comment