RSS Reset

Lãnh sự quán Ai Len tại Manama, Bahrain

Lãnh sự quán danh dự của Manama, Ireland

Địa chỉ nhà: Banz Nhóm Trụ sở chính

P.O. Cái hộp 2244, Juffair

thành phố: Manama

Điện thoại: + 973-177-28146

Số fax: + 973-177-29403

E-mail: [email protected]

Chi tiết: Đại diện ngoại giao cho Bahrain được xử lý bởi các đại sứ quán tại Ả Rập Saudi (Riyadh)

Vietnam Visa on arrival

One Response to “Lãnh sự quán Ai Len tại Manama, Bahrain”

  1. jincy wilson
    tháng tư 16, 2019 at 4:14 PM #

    Dear Sir,

    Could you please let me know the requirements for Irish visa.

    Thanks

Leave a Comment