RSS Reset

Đại sứ quán Iran tại Canberra, Châu Úc

Đại sứ quán Iran tại Canberra, Châu Úc

Địa chỉ nhà: 25 Culgoa Circuit , O'Malley ACT 2606

PO Box 705, Mawson, ACT 2607

thành phố: Canberra

Điện thoại: (+61) 2 6290 2427, 2 6290 7000

Số fax: (+61) 2 6290 2825, 2 6290 2825

Trang mạng: http://www.iranembassy.org.au

E-mail: [email protected]; Phòng lãnh sự: [email protected]

Giờ hành chính: Đại sứ quán giờ: 9:00 là để 5:00 pm từ thứ Hai đến thứ Sáu giờ truy cập Lãnh sự quán: 9:30 là để 1:30 chiều từ thứ Hai, Thứ tư & Thứ sáu (trừ ngày lễ) *hẹn trước không được yêu cầu. giờ điều tra điện thoại Lãnh sự quán: 12:00 chiều đến 2:30 chiều từ thứ Hai, Thứ tư & Thứ sáu (trừ ngày lễ)

Vietnam Visa on arrival

No comments yet.

Leave a Comment