RSS Reset

Lãnh sự quán Indonesia tại Perth, Châu Úc

Lãnh sự quán Indonesia tại Perth, Châu Úc

 

 

Địa chỉ nhà: 134 Adelaide Terrace (P.O.BOX 6683 Đông Perth) WA 6004, Châu Úc

thành phố: Perth

Điện thoại: (61-8) 9221-5858

Số fax: (61-8) 9221-5688

Trang mạng: http://www.kri-perth.org.au

E-mail: [email protected]

Giờ hành chính: thứ hai- Thứ năm: 09.30 là – 12.30 trưa và 01.30 PM – 03.00 PM

Vietnam Visa on arrival

No comments yet.

Leave a Comment