RSS Reset

Lãnh sự quán Indonesia tại Melbourne, Châu Úc

Tổng lãnh sự quán Indonesia tại Melbourne, Châu Úc

Địa chỉ nhà: 72 Queens Road Melbourne 3004 : Victoria, Châu Úc

P.O. Cái hộp 6765, Melbourne, Victoria 3004

thành phố: Melbourne

Điện thoại: (61-3) 9525-2755

Số fax: (61-3) 9525-1588

Trang mạng: http://www.kjri-melbourne.org

E-mail: Thông tin chung: [email protected], Visa lãnh sự: [email protected]

Giờ hành chính: Thứ Hai đến Thứ Sáu 9:00-05:00

Vietnam Visa on arrival

No comments yet.

Leave a Comment