RSS Reset

Đại sứ quán Ấn Độ tại Hà Nội, Việt Nam

Đại sứ quán Ấn Độ tại Hà Nội, Việt Nam

Địa chỉ nhà: 58-60 Tran Hung Dao, Hoan Kiem, Hà Nội, Việt Nam
thành phố: Hà Nội
E-mail: [email protected]
Số fax: +84-4-8244998
Điện thoại: + 84-4-8244989,82444990

Bản đồ của Đại sứ quán Ấn Độ tại Hà Nội, Việt Nam

Về Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam

Đại sứ quán Ấn Độ tại Hà Nội chạy một loạt bao gồm các dịch vụ lãnh sự địa phương, người Ấn Độ, và công dân quốc tế tại Việt Nam.

Đại sứ quán Ấn Độ tại Hà Nội hỗ trợ công dân Việt Nam thông qua các dịch vụ lãnh sự của nó, nếu họ:

  • Cần thông tin chung hay cụ thể liên quan đến kinh tế Ấn Độ, nền văn hóa, các môn thể thao, giáo dục và nhiều hơn nữa
  • Cần thông tin về các điều kiện và quá trình nhận quốc tịch Ấn Độ
  • địa chỉ liên lạc cụ thể và thông tin ở Ấn Độ
  • Muốn áp dụng và có được Ấn Độ Visa

Đại sứ quán Ấn Độ tại Hà Nội hỗ trợ, Công dân Ấn Độ khi ở Hà Nội hay ở nơi khác tại Việt Nam thông qua các dịch vụ lãnh sự của nó, nếu họ:

  • Đang ở phía trước của một trường hợp khẩn cấp và cần thông tin, địa chỉ liên lạc hoặc hỗ trợ khác
  • khó khăn mặt sẽ trở lại Ấn Độ
  • Cần thông tin về hệ thống y tế địa phương của Việt Nam
  • Cần thông tin về nguồn lực địa phương tại Việt Nam
  • Cần Passport Ấn Độ mới hoặc CMND (nếu bị mất, bị đánh cắp hoặc bị hư hỏng)
  • Muốn bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Ấn Độ

dịch vụ visa và hộ chiếu của Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam

hộ chiếu Ấn Độ và visa từ Đại sứ quán Ấn Độ tại Hà Nội được ban hành chỉ để công dân có nơi cư trú chính là ở Ấn Độ và Việt Nam.

Quá trình phát hành Ấn Độ Visa và Hộ chiếu của Ấn Độ có thể mất vài tuần.

*Vui lòng liên hệ với Đại sứ quán Ấn Độ tại Hà Nội nếu bạn có bất kỳ câu hỏi như liên quan các vấn đề visa và hộ chiếu.

cơ quan đại diện của Ấn Độ tại Việt Nam

Ngoài Đại sứ quán Ấn Độ tại Hà Nội, Ấn Độ cũng có 1 đại diện khác tại Việt Nam:

Đại diện Việt Nam tại Ấn Độ

Đất nước Việt Nam có 2 cơ quan đại diện khác ở Ấn Độ:

Vietnam Visa on arrival

Comments are closed.