Digg StumbleUpon LinkedIn YouTube Flickr Facebook Twitter RSS Reset

Đại sứ quán Hy Lạp tại Vienna, Áo

Đại sứ quán Hy Lạp tại Vienna, Áo

Địa chỉ nhà: Argentinierstrasse 14, 1040 Wien

thành phố: Vienna

Điện thoại: (00431) 506150

Số fax: (00431) 5056217

Trang mạng: http://www.griechische-botschaft.at

E-mail: [email protected]

Giờ hành chính: —

Chi tiết: —

Vietnam Visa on arrival

No comments yet.

Leave a Comment