RSS Reset

Đại sứ quán Hy Lạp tại Hà Nội, Việt Nam

Đại sứ quán Hy Lạp tại Hà Nội

Địa chỉ nhà: 28 Thanh Nien Road, Ba Dinh District, Hà Nội, Việt Nam
thành phố: Hà Nội
Điện thoại: (008443) 7152254
Số fax: (008443)7152253
E-mail: [email protected] , [email protected]

Vietnam Visa on arrival

One Response to “Đại sứ quán Hy Lạp tại Hà Nội, Việt Nam”

  1. Viktor
    Tháng hai 26, 2018 at 11:26 là #

    good afternoon! tell me how to get a tourist visa to Greece? I live in Vietnam. I am a citizen of Russia. Thank you!

Leave a Comment