RSS Reset

Đại sứ quán Hy Lạp tại Canberra, Châu Úc

Đại sứ quán Hy Lạp tại Canberra , Châu Úc

Địa chỉ nhà: 9 Turrana đường Yarralumla, A.C.T.2600, Châu Úc

thành phố: Canberra

Điện thoại: (00612) 62733011, 62733158, 62733275 điện thoại khẩn cấp: 0061-408574392

Số fax: (+61) 2 62732620

Trang mạng: http://www.greekembassy.org.au

E-mail: [email protected]

Giờ hành chính: 9.00 là. – 3.30 giờ chiều.

Vietnam Visa on arrival

No comments yet.

Leave a Comment