RSS Reset

Đại sứ quán Hy Lạp ở Baku, Azerbaijan

Đại sứ quán Hy Lạp ở Baku, Azerbaijan

Địa chỉ nhà: Gala Kuc. Malaya, Krepostnaya ul. 86-88, Icheri Sheher, 370004

thành phố: Baku

Điện thoại: (0099412)Â 920119 hoặc là 920175 hoặc là 924680

Số fax: 924835

E-mail: [email protected]

Giờ hành chính: —

Chi tiết: —

Vietnam Visa on arrival

No comments yet.

Leave a Comment