RSS Reset

Đại sứ quán Hy Lạp ở Algiers, Algeria

Đại sứ quán Hy Lạp ở Algiers, Algeria

 
Địa chỉ nhà: 60, Blv Đại Tá Bougara, 16030 El Biar, Alger

thành phố: Algiers

Điện thoại: (0021321) 921228 hoặc là 923491 hoặc là 928476

Số fax: (+213) 21 923490

E-mail: [email protected],[email protected]

Vietnam Visa on arrival

No comments yet.

Leave a Comment