RSS Reset

Lãnh sự quán Hy Lạp ở Yerevan, Armenia

Cơ quan lãnh sự của Hy Lạp ở Yerevan, Armenia

 

Địa chỉ nhà: 6, Demirchian Str.

thành phố: Yerevan

Điện thoại: (003741) 538051, 530051, 531841

Số fax: (003741) 530049

Trang mạng: http://www.greekembassy.am

E-mail: [email protected]

Vietnam Visa on arrival

No comments yet.

Leave a Comment