RSS Reset

Lãnh sự quán Hy Lạp ở Tasmania, Châu Úc

Lãnh sự quán danh dự của Hy Lạp tại Hobart (Tasmania)

Địa chỉ nhà: 37- Derwentwater Aveue, Sandy Bay, TS 7005, Châu Úc

thành phố: Tasmania

Điện thoại: (00613) 62252825

Số fax: (00613) 62234611

Vietnam Visa on arrival

No comments yet.

Leave a Comment