RSS Reset

Lãnh sự quán Hy Lạp ở Salzburg, Áo

Danh dự Tổng lãnh sự quán Salzburg

Địa chỉ nhà: Innsbrucker Bundesstrasse 111, 5020 Salzburg

thành phố: Salzburg

Điện thoại: 0043 (0) 662 44 845 111

Số fax: 0043 (0) 662 44 845 110

E-mail: [email protected]

Chi tiết: Lãnh sự danh dự : Aikaterini G. cha

Vietnam Visa on arrival

No comments yet.

Leave a Comment