RSS Reset

Lãnh sự quán Hy Lạp ở Perth, Châu Úc

Lãnh sự quán Grecce ở Perth

Địa chỉ nhà: cấp độ 9, 16 Terrace St.George của, Perth, W.A. 6000

thành phố: Perth

Điện thoại: (00618) 93256608 điện thoại khẩn cấp: 0061-419286918

Số fax: (00618) 93252940

E-mail: [email protected]

Vietnam Visa on arrival

No comments yet.

Leave a Comment