RSS Reset

Lãnh sự quán Hy Lạp ở Newcastle, Châu Úc

Lãnh sự quán danh dự của Hy Lạp ở Newcastle

 
Địa chỉ nhà: 215 Newcastle đường, Đông Maitland, N.S.W. 2323, Châu Úc,

Địa chỉ bưu điện: P.O. Cái hộp 495, Đông Maitland (Newcastle), Newcastle N.S.W. 2323,

thành phố: Newcastle

Điện thoại: (00612) 49336467

Số fax: (006149) 341517

Vietnam Visa on arrival

No comments yet.

Leave a Comment