RSS Reset

Lãnh sự quán Hy Lạp tại Manama, Bahrain

Lãnh sự quán danh dự của Hy Lạp ở Manama

Địa chỉ nhà: văn phòng 1, bigD 1455, Rd 256, Jannusan 502, P.O. Cái hộp 5632 Manama

thành phố: Manama

Điện thoại: (00973) 17598800

Số fax: (00973) 17598801

E-mail: [email protected]

Vietnam Visa on arrival

No comments yet.

Leave a Comment