RSS Reset

Lãnh sự quán Hy Lạp ở Korca, Albania

Tổng lãnh sự quán Hy Lạp ở Korca, Albania

 

Địa chỉ nhà: Pavllo Katro 4

thành phố: Korca

Điện thoại: (00355822) 52888, 52889

Số fax: (00355822) 45052

Vietnam Visa on arrival

No comments yet.

Leave a Comment