RSS Reset

Lãnh sự quán Hy Lạp ở Darwin, Châu Úc

Tổng Lãnh sự quán danh dự của Hy Lạp ở Darwin

Địa chỉ nhà: 1Tầng, 30 Austin ngõ, Darwin N.T. 0800

Địa chỉ bưu điện: GPO Box 48, Darwin N.T. 0801, Châu Úc

thành phố: Darwin

Điện thoại: (00618) 89817979

Số fax: (00618) 89816990

E-mail: [email protected]

Vietnam Visa on arrival

No comments yet.

Leave a Comment