RSS Reset

Lãnh sự quán Hy Lạp ở Chittagong, Bangladesh

Lãnh sự quán danh dự của Hy Lạp ở Dhaka, Bangladesh

Địa chỉ nhà: N&tôi Bangladesh (Pvt.) có hạn, CDA Lô số 6, Shafi Bhaban (1sàn st), Khu thương mại Agrabad,Sheikh Mujib đường, Chittagong, Bangladesh 4000

thành phố: Chittagong

Điện thoại: +880-31-500943, +880-31-503998, +880-31-504477

Số fax: +880-31-225575

Vietnam Visa on arrival

No comments yet.

Leave a Comment