RSS Reset

Lãnh sự quán Hy Lạp tại Adelaide, Nam Úc, Châu Úc

Tổng lãnh sự quán Hy Lạp tại Adelaide

Địa chỉ nhà: 1/300 Flinders Street,

thành phố: Adelaide, Nam Úc

Điện thoại: (00618) 82322036

Số fax: (00618)82323184

E-mail: [email protected]

Vietnam Visa on arrival

No comments yet.

Leave a Comment