RSS Reset

Đại sứ quán Đức tại Luanda, Angola

Đại sứ quán Đức tại Luanda, Angola

 

Địa chỉ nhà: Caixa bưu chính 12 95 đại lộ 4 của Fevreiro, 120 Luanda, Angola

thành phố: Luanda

Điện thoại: (+244) (222) 33 47 73/ 33 45 16/39 92 69

Số fax: (+244) (222) 37 25 51

Trang mạng: http://www.luanda.diplo.de

Vietnam Visa on arrival

No comments yet.

Leave a Comment