RSS Reset

Đại sứ quán Đức tại Dhaka, Bangladesh

Đại sứ quán Đức tại Dhaka, Bangladesh

Địa chỉ nhà: Đại sứ quán Cộng hòa Liên bang Đức, 178, Gulshan Avenue, Dhaka – 1212, Bangladesh

thành phố: Dhaka

Điện thoại: 008802 – 885 35 21 – 24

Số fax: 008802 – 885 35 28

Trang mạng: http://www.dhaka.diplo.de/Vertretung/dhaka/en/Startseite.html

E-mail: [email protected]

Giờ hành chính: Từ ngày 1 tháng 4 đến ngày 30 tháng mười một:
Chủ Nhật: 8.00 – 12.30 và 13.00 – 16.30
Thứ Hai đến thứ Năm: 8.00 – 12.30 và 13.00 – 15.15

Từ ngày 01 tháng 12 đến 31 tháng ba:
Chủ Nhật đến thứ Năm: 8.00 – 12.30 và 13.00 – 16.30
Thời gian làm việc của bộ phận visa:
Chủ Nhật đến Thứ Năm: 9.00 – 11.00
(đăng ký 7.30 là)

Vietnam Visa on arrival

No comments yet.

Leave a Comment