RSS Reset

Đại sứ quán Đức tại Baku / Aserbaidschan, Azerbaijan

Đại sứ quán Đức tại Azerbaijan

Địa chỉ nhà: các. Mamedalieva 15, Baku / Azerbaijan, 370000

thành phố: Baku / Azerbaijan

Điện thoại: 0099412 4654100

Số fax: 0099 412 985 419

Trang mạng: http://www.baku.diplo.de

E-mail: [email protected]

Vietnam Visa on arrival

No comments yet.

Leave a Comment