RSS Reset

Đại sứ quán Đức tại Algiers, Algeria

Đại sứ quán Đức tại Algeria

Địa chỉ nhà: 165, con đường Sfindja (cựu Laperlier) Algiers

thành phố: Algiers

Điện thoại: 213 21 74 19 41

Số fax: 213 21 74 05 21

Trang mạng: http://www.algier.diplo.de/spr_2/home/index.html

E-mail: [email protected]

Vietnam Visa on arrival

One Response to “Đại sứ quán Đức tại Algiers, Algeria”

  1. mohamed amine
    tháng Ba 24, 2016 at 5:42 PM #

    a want a visa schengen my number is 0795409290

Leave a Comment