RSS Reset

Lãnh sự quán Đức ở Tasmania, Châu Úc

Tổng Lãnh sự quán danh dự của Đức ở Tasmania

Địa chỉ nhà: 143 Hampden đường, Hobart TAS 7000

thành phố: Tasmania

Điện thoại: (0061 3) 62 23 82 39

Số fax: (0061 3) 62 34 61 55

E-mail: [email protected]

Giờ hành chính: thứ hai & Thứ tư 10:30 – 1.30PM

Vietnam Visa on arrival

No comments yet.

Leave a Comment