RSS Reset

Lãnh sự quán Đức tại Sydney, Châu Úc

Tổng lãnh sự quán Đức tại Sydney
Địa chỉ nhà: 13 Trelawney đường, Woollahra, N.S.W. 2025.

thành phố: Sydney

Điện thoại: (0061 2) 93 28 77 33

Số fax: (0061 2) 93 27 96 49

Trang mạng: http://www.sydney.diplo.de

E-mail: [email protected]

Vietnam Visa on arrival

No comments yet.

Leave a Comment