RSS Reset

Lãnh sự quán Đức tại Salta, Argentina

Tổng Lãnh sự quán danh dự của Đức ở Salta

 

Địa chỉ nhà: Lãnh sự danh dự của nước Cộng hòa Liên bang Đức Gral. Las Heras 3, Một 4400 HAI Salta, Argentina.

thành phố: Salta

Điện thoại: (0054 387) 422 90 88

Số fax: (0054 387) 492 11 84

E-mail: [email protected]

Vietnam Visa on arrival

No comments yet.

Leave a Comment