RSS Reset

Lãnh sự quán Đức tại Nassau, Bahamas

Tổng Lãnh sự quán danh dự của Đức ở Nassau

Địa chỉ nhà: c / o Banque SCS Alliance Nassau) Ltd., liên minh Nhà, Street East Bay, Nassau.

P.O. hộp N 1724, Nassau, Bahamas.

thành phố: Nassau

Điện thoại: (001 242) 394 61 61

Số fax: (001 242) 394 62 62

Vietnam Visa on arrival

No comments yet.

Leave a Comment