RSS Reset

Lãnh sự quán Đức tại Mendoza, Argentina

Tổng Lãnh sự quán danh dự của Đức ở Mendoza

 

Địa chỉ nhà: Lãnh sự danh dự của nước Cộng hòa Liên bang Đức, Montevideo 127, tầng 2 , Dept.. 1, M5500GGC Mendoza. Argentina.

thành phố: Mendoza

Điện thoại: (0054 261) 429 65 39

Số fax: (0054 261) 429 66 09

E-mail: [email protected]

Vietnam Visa on arrival

No comments yet.

Leave a Comment